Plaćanje preko platnog spiska

Turistička agencija VIKA TRAVEL ima sklopljene ugovore o saradnji sa brojniom preduzećima u Braničevskom okrugu. Shodno tome letovanje možete da plaćate u ratam do 31.12.2018.godine.

Način plaćanja aranžmana:

ČEKOVIMA, bez uvećanja!

Rate dospevaju svakog 15.og u mesecu, počev od onog koji slede mesecu u kom ste sklopili ugovor o putovanju i platili avans 30%

ADMINISTRATIVNA ZABRANA (preko platnog spiska)

Akontacija 30% prilikom sklapanja Ugovora. Iznos duga koji ide preko administrativne zabrane obračunava se u EUR-ima , a uplata se vrši za efektivu na dan izdavanja Rešenja o administrativnoj zabrani. Rate se uplaćuju mesečno ili polumesečno, počev od meseca kojin sledi onom u kojem je uplaćena akontacija.